Portör Muayenesi Nedir?

Hangi iş kollarında çalışanlar işe başlamadan önce portör muayenesi olmak zorundadır? 1- Gıda işkolu, 2- Otel, Motel, Pansiyon, 3- Bar, Pavyon, Gazino, 4- Berber, Kuaför, 5- Hamam, Sauna, 6- Güzellik salonu gibi işkollarında çalışanlar işe başlamadan önce portör muayenesi olmak

Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır; 1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir) 2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden,